Stichting RoMeO

Actueel

17-09-2015

10-09-2015

Welkom op de website van Stichting RoMeO!

De Stichting RoMeO is een vrijwilligersorganisatie die zorg draagt voor het historisch openbaar vervoer van Rotterdam. Sinds de RET in 1997 het initiatief nam om de beheerstichting op te richten, heeft menig medewerker er na pensionering een zinvolle vrijetijdsbesteding gevonden. Dit geldt zowel voor vervoerspersoneel als voor technici. Maar ook buiten de RET weten veel enthousiaste vrijwilligers RoMeO te vinden. Wij verwelkomen alle initiatieven en waarderen elke vorm van steun.

   

Activiteiten
RoMeO staat voor Rotterdams Openbaar Vervoer Museum en Exploitatie Oldtimers. De activiteiten van RoMeO bestaan uit:

 

Vrijwilligers
Onze 125 vrijwilligers bekleden diverse functies. De grootste groep bestaat uit bestuurders en conducteurs bij de werkgroep Exploitatie. Omdat onze bestuurders een dagje ouder worden, willen we de groep graag uitbreiden met nieuw bloed. Ook is behoefte aan technici, die adviseren en meewerken aan renovatie en bedrijfsklaar maken van tram- en busmaterieel.

RoMeO heeft ook de eerste metro van Nederland (1968) in bezit; het rijtuig is tevens de tot nu toe enige museummetro in Nederland. Reden om vooral dit rijtuig goed te conserveren. Het rijtuig heeft lang zonder zeil gestaan, maar staat sinds maart 2007 in remise Hillegersberg. De werkgroep metro bestaat uit een clubje enthousiaste jongemannen.

 

Toekomstplannen
In Nederland staat het mobiel historisch erfgoed de laatste tijd in de belangstelling. Niet alleen landelijk maar ook lokaal worden activiteiten ontwikkeld om deze historische erfstukken niet verloren te laten gaan. In Rotterdam wordt onder meer een samenwerking met het Historisch Museum voorbereid en ligt het in de bedoeling de activiteiten te concentreren in de remise Hillegersberg.

Kennis maken met RoMeO
RoMeO biedt u een gezellige werkomgeving. We gunnen u graag een kijkje achter de schermen en nodigen u - vrijblijvend - uit voor een gesprek in remise Hillegersberg. Bent u enthousiast geworden? Meld u aan bij info@lijn10.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Vriend van Lijn 10
Heeft u geen tijd voor een actieve bijdrage maar wilt u ons wel financieel steunen? Wordt dan als "Vriend van Lijn 10" donateur en maak een bedrag van minimaal € 25 over op girorekening 7859129 (IBAN: NL45PSTB0007859129, BIC: PSTBNL21) van de Stichting RoMeO te Rotterdam met vermelding van naam en volledig adres. Stichting RoMeO is sinds 01-01-2012 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wordt u donateur, dan ontvangt u ook ons magazine.

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger of donateur door contact met ons op te nemen.