LIJN 10
LIJN 10
HOP-ON HOP-OFF
MUSEUM
MUSEUM
BEKIJK ONZE HISTORISCHE TRAMS
TRAM HUREN
TRAM HUREN
VERVOER UW GEZELSCHAP DOOR ROTTERDAM
St R 2 trams-1

Vooruitkijken en terugblikken

Stichting RoMeO is opgericht in 1997. De statuten geven het volgende doel weer:

"De stichting heeft tot doel het levend houden van de geschiedenis van het openbaar vervoer in en rond Rotterdam en de gemeenten waarin de gemeente Rotterdam het openbaar vervoer verzorgd heeft en het bevorderen van de kennis daaromtrent. Dit doel zal in het bijzonder geconcretiseerd worden door het, in het verband van een museum, bijeen brengen van al datgene wat dienstbaar is aan het gestelde doel."

Concreet laat Stichting RoMeO de verzamelde voertuigen zowel als rijdend museum, zoals Lijn 10, zien aan het publiek en als statische objecten in het museumdeel van de remise Hillegersberg.

Jaarlijks stelt het bestuur een werkplan op en een begroting. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een verslag gemaakt.

De stichting heeft, als culturele instelling, een toelating als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als toelatingsnummer RSIN.

De volgende documenten zijn beschikbaar voor belangstellenden:

Print Email Pinterest Linkedin Twitter Facebook